CertyfIkat ISO 37001

Dlaczego warto wdrożyć i certyfikować antykorupcyjny system zarządzania

ISO 37001 dla twojej organizacji

1. Co to jest ISO 37001?

ISO 37001 to międzynarodowa norma określająca wymagania dotyczące ustanawiania, wdrażania, utrzymywania i przeglądu Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego. Określa wymagania dla wszystkich obszarów niezbędnych do identyfikacji, zapobiegania i wykrywania przekupstwa. Obejmują one: zasady i procedury; ocena ryzyka; procesy due diligence; programy szkoleniowe; systemy ewidencji oraz wewnętrzne i zewnętrzne kanały komunikacji.

2. Jakie są zalety ISO 37001 dla firm i dlaczego powinny przyjąć ISO 37001?

ISO 37001 to system zarządzania przeciwdziałający przekupstwu, który pomaga firmom wdrażać i utrzymywać w środowisku pracy kulturę wolną od przekupstwa i korupcji. Ma za cel usprawniać i utrzymywać etyczne prowadzenie procesów biznesowych, zwiększać transparentność oraz zapewniać bezpieczeństwo i ochronę pracowników. Posiadanie wewnętrznego standardu zarządzania, takiego jak ISO 37001, zapewni, że wszyscy pracownicy zachowują się etycznie, jeśli chodzi o radzenie sobie z łapówkarstwem i korupcją. Posiadanie ISO 37001 jest szczególnie ważne dla firm, ponieważ łapówkarstwo i korupcja są dużym problemem w wielu krajach.

3. Czy wdrożenie ISO 37001 jest trudne ?

Wdrożenie Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego nie jest trudne. Przede wszystkim należy opracować określone procedury, zapobiegania ryzyku wystąpienia przekupstwa, wykrywania i reagowania na nie. Ważne jest, aby przy tworzeniu systemu uwzględnić głównych interesariuszy zarząd, kierownictwo i pracowników. Ważne jest również posiadanie wewnętrznego procesu zgłaszania naruszeń dotyczących korupcji i ochrony osób dokonujących tych zgłoszeń ( sygnalistów)

4. Jaka jest wartość certyfikacji ISO 37001?

Certyfikat ISO 37001 pomaga osiągnąć pełną przejrzystość działania i promować kulturę antykorupcyjną. Pomaga również zapobiegać przekupstwu w ramach normalnych codziennych procesów biznesowych. Certyfikat ISO 37001 jest znakiem zgodności z najskuteczniejszym systemem zarządzania antykorupcyjnego i powinien być wdrożony przez wszystkie organizacje, które są narażone na działania korupcyjne. 

Jeśli potrzebujesz pomocy we wdrożeniu i certyfikacji systemu ISO 37001, skontaktuj się z nami w celu bezpłatnej wstępnej konsultacji.

Wniosek: Dla każdej firmy przyjęcie ISO 37001 to świetny sposób na poprawę wizerunku i wiarygodności organizacji, a tym samym zwiększenie szans na zdobycie nowych kontraktów.

GoodWrite.pl

v0.44.5

Poprawność zdań
Trudność zdań

zdań: 2

słów: 32

znaków: 257

GoodWrite.pl

v0.44.5

Poprawność zdań
Trudność zdań

zdań: 2

słów: 32

znaków: 253

GoodWrite.pl

v0.44.5

Poprawność zdań
Trudność zdań

zdań: 2

słów: 32

znaków: 253

OCHROŃ SIĘ PRZED KORUPCJĄ

14 dni od dnia przesałania zgłoszenia

Kontakt

Renata Wojnowska

Doradca Klienta

Zapraszam do kontaktu,
zawsze warto rozmawiać.

Jednostka certyfikacyjna zajmująca się certyfikacją i inspekcjami systemów zarządzania. Więcej na www.multicert.pl

Dane rejestrowe

Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy ,XIII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego
KRS 0000681322
NIP 9522163792
REGON 67470425

Adres

© 2018 All rights reserved

+48730668341