CERTYFIKACJA ISO 37001

ISO 37001 to międzynarodowa norma określająca wymagania
dla Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi

Wypełnij formularz lub zadzwoń

Nasi partnerzy w zakresie wdrożeń systemów zarządzania

Upewnij się, że działasz zgodna z ISO 37001

Uzyskaj certyfikat ISO 37001 i zapewnij , aby Twój systemy przeciwdziałania korupcji działał na najwyższym poziomie.

Chroń swoją organizację przed konsekwencjami korupcji

Certyfikat ISO 37001 Anti-Bribery Management System ma na celu zaszczepienie kultury antykorupcyjnej w organizacji i wdrożenie odpowiednich mechanizmów kontrolnych, a tym samym zwiększenia szansy na wykrycie korupcji i ograniczenia jej występowania.
.

Wykaż swoją transparentność i niezależność dzięki ISO 37001

Twoja organizacja może wykazać kontrahentom, pracownikom, klientom, sponsorom i innym interesariuszom, że poważnie traktuje zagrożenie korupcyjne.

Certyfikat jako dowód podejmowanych działań

Certyfikat  pomaga w przedstawieniu dowodów w przypadku dochodzenia karnego, podjęcia uzasadnionych kroków w celu zapobiegania korupcji.

Najczęściej zadawane pytania
 1. Audyt wstępny. (opcjonalnie, co najmniej 3 miesiące przed audytem certyfikacyjnym)
 2. Etap 1 Ocena dokumentacji systemowej 
 3. Etap 2 audyt na miejscu w lokalizacji klienta  (niezgodności muszą być skorygowane co najmniej 2 miesiące po audycie II etapu)
 4. Wydanie certyfikatu. (po udanym audycie )
 5. Recertyfikacja co 3 lat.

Certyfikat ISO 37001 może uzyskać każda organizacja  niezależnie od wielkości i prowadzonej działalności. 

 
 

Organizacja musi spełnić wymagania określone w normie 37001. 

Koszty certyfikacji ISO 37001 są podobne do kosztów certyfikacji ISO 9001. Wahają się w granicach 4-6 tys. zł 

 • Przewaga konkurencyjna nad innymi organizacjami.
 • Tarcza ochronna przed oskarżeniami o korupcję. 
 • Większa świadomość skutków korupcji.
 • Zwiększona zdolność do zapobiegania korupcji.
 • Rozszerzenie możliwości biznesowych.
 • Ciągłe doskonalenie usług i produktów.

Norma ISO 37001 wymaga od organizacji zakazu wszelkiego rodzaju form wdzięczności, dużych i małych, w tym drobnych gratyfikacji.

 

OCHROŃ SIĘ PRZED KORUPCJĄ

14 dni od dnia przesałania zgłoszenia

Kontakt

Renata Wojnowska

Doradca Klienta

Zapraszam do kontaktu,
zawsze warto rozmawiać.

Jednostka certyfikacyjna zajmująca się certyfikacją i inspekcjami systemów zarządzania. Więcej na www.multicert.pl

Dane rejestrowe

Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy ,XIII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego
KRS 0000681322
NIP 9522163792
REGON 67470425

Adres

© 2018 All rights reserved

+48730668341